Projektet Pajala friluftsleder är nu avslutat. Projektets syfte har varit att stärka samverkan mellan byar, dess befolkning och organisationer. Öka attraktiviteten för hela området både för lokalbor och besökare. Inspirera till ett rikt, säkert och varierat friluftsliv. I projektet har ingått fysiska åtgärder på cirka 55 mil lednätverket, att sätta upp 190 skyltar, röjning och i vissa fall dragning av ny led och komplettering av stolpar med kryss och reflex.

Arbetet har också inneburit renovering av 14 broar och uppsättning av 13 vindskydd, tre av dessa har vår arbetsledare Tord timrat.

En viktig del i projektet har varit markavtal, samverkan och kartor.

I projektet har ingått Korpilombolo skoterklubb, Tärendö skoter och fritid, Kardis snöskoterklubb, Pajala
skoterklubb, Kangos skoterklubb, Saittarova intresseförening och Sattajärvi skoterklubb.

VUEK vill tacka projektledaren Linda Tapper för gott projektledarskap och samverkande skoterföreningar för gott samarbete.