ÅRSMÖTE!

Föreningen håller årsmöte söndagen den 24 mars kl 16.00

Erkheikki Folkets hus

Vi bjuder på fika.

Sedvanliga ärenden