I generation efter generation har människor i vår trakt livnärt sig på myren Vasikkavuoma. Den näringsrika fräken från slåttermyren torkades till hö och blev till foder för kor och hästar under de långa vintrarna då ingen annan mat fanns att tillgå. Ladorna var en symbol för myrslåttern. Där förvarades och torkades höet fram till vintern. Då snötäcket var tjockt nog att bära häst och släde hämtades höet hem till gårdarna.

Efter att slåttern på Vasikkavuoma upphörde på 60-talet har myren sakta, men säkert växt igen. Rikedomen av växter som kännetecknar en hävdad slåttermyr ersattes av sly. Ladorna ruttnade sönder och sjönk ner i myren. Innan förfallet slutligen hejdades var 82 lador kvar av de över 200 som en gång fanns ute på myren.

Sedan 1990-talet har vi i föreningen Vasikkavuoma Utveckling tillsammans med engagerade privatpersoner återupptagit myrslåttern. Samtidigt lyckades vi restaurera samtliga kvarvarande lador och rädda dem för framtiden. Nu är det dags igen!

Föreningen erbjuder företag, organisationer och privatpersoner att vara med i vårt arbete för att bevara ladorna för kommande generationer. Vi planerar att gå igenom och varsamt renovera samtliga 82 lador på Vasikkavuoma. Idag finns ingen offentlig finansiering för detta projekt, därför söker vi dig eller ditt företag som kan hjälpa oss i detta arbete. Med din hjälp kan vi garantera att ladorna bevaras.

Levande landsbygd /

Med stöd av

Vi har stöttat

  • Frank McCullochk

  • Sparbanken Nord
  • Office
  • PEAB
  • Scream
  • Rautiosläkten
  • Mjukfog i Sverige AB
  • Explore the North
  • Kaunis Iron
  • Tomtemagasinet (två lador)

Vill du också hjälpa till?

Ring oss på 072-0111133 eller fyll i formuläret nedan.

Förnamn*

Efternamn

Email*

Ämne

Hur kan vi hjälpa dig?*

 Jag godkänner  hanteringen av personuppgifter.