Välkommen till Vasikkavuoma

Vasikkavuoma är en av norra Europas största sammanhängande slåttermyr. Ytan är 250 hektar och under sin storhetstid fanns omkring 280 lador. För närvarande finns 82 lador kvar och området är ett naturreservat.

“En bit utanför Pajala ligger Vasikkavuoma, Nordens om inte Europas största slåttermyr. I mer än tvåhundra år har traktens bönder skördat hö av starr och fräken på den vidsträckta myren. Vasikkavuoma är inte bara en kulturhistorisk skatt, här finns en rikedom av mossor, växter och fåglar.” /Länsstyrelsen Norrbotten

Så hittar du till Vasikkavuoma

Ta väg 99 ut från Pajala och fortsätt på väg 395 efter Torneälven, sväng av mot Erkheikki. Följ skyltningen mot ” Sevärdhet Vasikkavuoma”.

Bildgalleri

Låt oss hjälpas åt att rädda kulturarvet!

Sedan myrslåttern upphörde på 60-talet har myren sakta men säkert växt igen och ladorna börjat förfalla. Sedan 90-talet har vi på Vasikkavuoma Utveckling återupptagit den traditionella myrslåttern under projektet “Vasikkavuoma 2040” och vi planerar på att renovera samtliga 82 lador som finns kvar idag. Nu söker vi lokala företag och privatpersoner som vill hjälpa till.

Med stöd från