Välkommen till Vasikkavuoma

Vasikkavuoma är en av norra Europas största slåttermyr. Ytan är 250 hektar och under sin storhetstid fanns 280 lador. För närvarande finns 82 lador kvar och området är ett naturreservat.

Bildgalleri

Fritidsgård och Söndagsfika på Erkheikki Folkets Hus

Torsdagar kl 17-20 är barn från åk 3 till 6 hjärtligt välkomna till vår fritidsgård på Erkheikki folkets hus.

Söndagar från kl 17-20 kan du umgås och fika, låna/byta böcker Varmt Välkommen.

Låt oss hjälpas åt att rädda kulturarvet!

Sedan myrslåttern upphörde på 60-talet har myren sakta men säkert växt igen och ladorna börjat förfalla. Sedan 90-talet har vi på Vasikkavuoma Utveckling återupptagit den traditionella myrslåttern under projektet ”Vasikkavuoma 2040” och vi planerar på att renovera samtliga 82 lador som finns kvar idag. Nu söker vi lokala företag och privatpersoner som vill hjälpa till.

Med stöd från