Vasikkavuoma slåttermyr

Vasikkavuoma är en av norra Europas största slåttermyr. Ytan är 250 hektar och under sin storhetstid fanns 280 lador.

För närvarande finns 82 lador kvar och området är ett naturreservat.

vasikkavuoma
Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Vintertid /

Vasikkavuoma på vintern?

Vasikkavuoma går utmärkt att besöka på vintern. Vi har bland annat grillplatser och ett skidspår till långt in på våren. Välkommen!

Boende /

Camp Vasikkavuoma

Stuga med 18 bäddar, kök och bastu vid myren. Hyr för släkt- eller företagsträffar. Tillgänglig vinter och sommar.

Aktuellt på Vasikkavuoma

Vi uppdaterar ständigt hemsidan med händelser som kan vara intressanta för dig om du bor i närheten.

lada på vasikkavuoma slåttermyr

Kultur /

Rädda kulturarvet

Sedan myrslåttern upphörde på 60-talet har myren sakta men säkert växt igen och ladorna börjat förfalla. Sedan 90-talet har vi återupptagit den traditionella myrslåttern under projektet ”Vasikkavuoma 2040” och planerar på att renovera samtliga 82 lador som finns kvar idag.

Levande landsbygd /

Med stöd av