I enlighet med GDPR (allmänna dataskyddsförordningen) beskriver vi utförligt på denna sida hur vi sparar och analyserar din personliga information samt vår cookiepolicy.

Användande av personuppgifter

Hantering av personliga uppgifter

Dina personliga uppgifter behandlas av Vasikkavuoma Utveckling Ekonomisk Förening (org.nr: 797600-0146) som är ansvarig för Vasikkavuoma.se, och som hädanefter benämns som “Denna Sida”.  När du bokar Camp Vasikkavuoma, folkets hus eller sponsrar en lada, eller på annat sätt kontaktar oss (via telefon, brev, kontakformulär, e-post, eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Denna sida använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer endast för de ändamål du har lämnat dem för och godkänt (t. ex. för att få svar på frågor, boka, m.m.). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster.

Dina personuppgifter används bara inom Vasikkavuoma Utveckling Ekonomisk Förening för att tillgodose dina önskemål och vi skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de rådande dataskyddslagarna som gäller.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende på din förfrågan samlar vi in olika typer av personuppgifter. Normalt är det information om namn, adressuppgifter, e-postadresser och mobiltelefonnummer.

Varför och hur använder vi informationen?

  • Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser och övrig information rörande tjänsten. Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal.
  • För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser. Vi samlar in dina personuppgifter därför att dina personuppgifter krävs enligt lag avseende nödvändig hantering av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokförings- och penningtvättslagen, produktansvar och produktsäkerhet. Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
  • För att kunna hantera kundserviceärenden. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden avseende eventuella klagomål och supportärenden. Laglig grund: Berättigat intresse.
  • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system t. ex. förbättring av kommunikation, produktförbättringar och anpassning av tjänster och utbud. Laglig grund: Berättigat intresse.

När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som det behövs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att utöva dina rättigheter enligt den för tiden gällande dataskyddslagstiftningen. Du kan bland annat kräva insikt i de personuppgifter som denna sida är i besittning av, samt opponera mot behandlingen av uppgifterna, däribland opponera mot automatiserande avgöranden och profilering, eller mot användande av dina personuppgifter till direkt marknadsföring. Vidare kan du kräva korrigering eller radering av eventuella inkorrekta upplysningar om dig själv, ta tillbaka ett samtycke till behandling av dina personuppgifter, samt utöva din rätt till dataportabilitet.

Om du önskar göra en eller flera av dina rättigheter gällande, ber vi dig kontakta oss på email: info@vasikkavuoma.se. Ditt krav kommer behandlas i överenskommelse med den för tiden gällande dataskyddslagstiftningen.

Klagomål över Vasikkavuoma.ses behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Cookies på Vasikkavuoma.se

Om cookies

När du besöker vår webbplats kommer din dator automatiskt att få en cookie.

Vad är en cookie?

De är textfiler som identifierar din dator i vår server. Cookies identifierar endast datorn, och inte den individuella användaren.

De flesta webbplatser använder cookies varje gång någon besöker webbplatsen. Detta för att kunna samla information om bland annat antalet besökare, vilka sidor som besökts, hur länge besökaren varit på en viss sida och så vidare.

Det finns två olika sorters cookies:

  • Cookies som sparas under en längre (begränsad) tid, och
  • Cookies som försvinner när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies).

Vårt användande av cookies

När du besöker denna sida kommer en cookie att laddas ner på din dator. Syftet är att kunna se ovan nämnda information, samt utröna om din dator besökt vår webbplats tidigare och om möjligt göra det lättare för dig att navigera runt utifrån dina preferenser. Vi använder även cookies för analysverktyget Google Analytics.

Stänga av cookies

Du kan själv ange om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Många webbläsare däribland Internet Explorer, Crome, Firefox Safari och Netscape tar emot cookies automatiskt. Det går att ändra inställningarna så att du får en valmöjlighet om du vill acceptera eller inte. Det går också att helt stänga av möjligheten att mottaga cookies. Om funktionen är helt avstängd eller begränsad kommer inte denna sida att fungera tillfredställande.

Vi informerar dig i förväg om användningen av cookies med en notis längst ner på skärmen.

Senaste uppdaterad: 29/9/2019