Vasikkavuoma slåttermyr

Då ersättning för myrslåtter ej beviljas år 2023 kommer myren inte att slås.

Myrslåtter om ca 60 ha. Slåttern börjar omkring den 15 juli och pågår i ca 5 veckor. Myrhöet samlas i lador. På förvintern när marken är frusen och snöklädd körs höet upp på land, balas i 20 kg paket. Används som renfoder av samerna.

 • Föreningen har tillsyn och skötsel av slåttermyren. Yttregränsmarkeringar, lador, spångar ses över kontinuerligt och åtgärdas vid behov.
 • Skidspår runt slåttermyren i olika längder. Skidspåret länkas ihop med Pajala där Pajala Spårförening svarar för delen fram till slåttermyren.

Fornvårdsmiljöerna i

 • Merasjärvi och Tervaniemi.
 • Jupukka.

LKAB Miljöarbeten

 • Rakkuribäcken. I Rakkuribäcken sker arbeten 2 gånger per år med att hålla uppväxande vattenklöver. En bandgående maskin TRUXOR används i arbetet.
 • Kuosajänkkä. Förbättra livsmiljön för växter och djur med naturvårdsbränning, död ved och myrslåtter. Vi arbetar med myrslåtter på norra sidan av Mertainen där gruvbrytning sker.

Skötsel av

 • Campingområdet i Liviöjoki.

Pajala Marknad

 • Försäljning av lotter och caféverksamhet under Pajala Marknad. Föreningen har varit aktiv på marknaden sedan 1984.

Camp Vasikkavuoma

 • Skötsel av anläggningen vid stranden med grillplatser och fågeltorn.

Evenemang

 • Vasikkavuomaloppet under påskafton. En skidtävling med eller utan tid i valfri stil och längd på slåttermyren.
 • Lilla Julafton.
 • Römppädans.
 • Olika uppträdanden på Folkets Hus med sång, dans och teater av aktuella grupper.

Arbetsledare

Thord Lehto 076-1461089

Ekonomiansvarig

Anna-Therése Järvenpää 070-6169196

Styrelse

 • Anna-Lena Lehto, ordförande 070-131 5014
 • Marianne Lantto Wanhatalo vice ordförande
 • Marina Fahleson
 • Johanna Collen
 • Unto Raatiniemi
 • Lars Wanhatalo
 • Jan Larsson
 • Bengt Niska
 • Therese Fors Wanhatalo

Kontakt

Förnamn*

Efternamn

Email*

Ämne

Hur kan vi hjälpa dig?*

 Jag godkänner  hanteringen av personuppgifter.