Vasikkavuoma slåttermyr

Vi gör myrslåtter om ca 60 ha. Slåttern börjar omkring den 15 juli och pågår i ca 5 veckor. Myrhöet samlas i lador. På förvintern när marken är frusen och snöklädd körs höet upp på land, balas i 20 kg paket. Används som renfoder av samerna.

 • Föreningen har tillsyn och skötsel av slåttermyren. Yttregränsmarkeringar, lador, spångar ses över kontinuerligt och åtgärdas vid behov.
 • Skidspår runt slåttermyren i olika längder. Skidspåret länkas ihop med Pajala där Pajala Spårförening svarar för delen fram till slåttermyren.

Fornvårdsmiljöerna i

 • Merasjärvi och Tervaniemi.
 • Jupukka.

LKAB Miljöarbeten

 • Rakkuribäcken. I Rakkuribäcken sker arbeten 2 gånger per år med att hålla uppväxande vattenklöver. En bandgående maskin TRUXOR används i arbetet.
 • Kuosajänkkä. Förbättra livsmiljön för växter och djur med naturvårdsbränning, död ved och myrslåtter. Vi arbetar med myrslåtter på norra sidan av Mertainen där gruvbrytning sker.

Skötsel av

 • Campingområdet i Liviöjoki.

Pajala Marknad

 • Försäljning av lotter och caféverksamhet under Pajala Marknad. Föreningen har varit aktiv på marknaden sedan 1984. Till detta behövs ideella krafter – intresserad av att engagera dig? Hör av dig på info@vasikkavuoma.se

Camp Vasikkavuoma

 • Skötsel av anläggningen vid stranden med grillplatser och fågeltorn.

Evenemang

 • Vasikkavuomaloppet under påskafton. En skidtävling med eller utan tid i valfri stil och längd på slåttermyren.
 • Lilla Julafton.
 • Römppädans.
 • Olika uppträdanden på Folkets Hus med sång, dans och teater av aktuella grupper.

Andelsägare

Vill du bli andelsägare i föreningen? Till andelsägare (medlem) ”kan antas fysisk eller juridisk person som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål” enligt våra stadgar. Ansökan prövas av styrelsen. Vill du ansöka, fyll i kontaktformuläret nedan, så återkommer vi.

Kontaktuppgifter

Arbetsledare

Thord Lehto 076-1461089

Ekonomiansvarig

Anna-Therése Järvenpää 070-6169196

Styrelse

 • Lars Wanhatalo, ordförande 
 • Valfrid Palo, vice ordförande
 • Marina Fahleson
 • Annika Wande
 • Unto Raatiniemi
 • Mia Bergström
 • Jan Larsson
 • Lena Jatko
 • Therese Fors Wanhatalo

Kontakt

Förnamn*

Efternamn

Email*

Ämne

Hur kan vi hjälpa dig?*

 Jag godkänner  hanteringen av personuppgifter.