Pajala Friluftsleder är ett samverkansprojekt mellan fler ledförvaltande föreningar i Pajala kommun. Syftet är att skapa en hållbar utveckling för ett lednätverk som har sin utgångspunkt i en del av de befintliga skoterlederna som en gång fanns. Bland annat kommer lederna säkras med fler ledkryss och skyltar. Infrastrukturen stärks med vindskydd och broar.

Projektet hjälper till att stärka friluftslivet, inspirera till både mer föreningsliv och företagsamhet samt förbättrar vår livsmiljö.

Följ med på de deltagande föreningarnas sociala medier! Allt arbete sker ideellt och ert bidrag eller insats är värdefull!

Hitta till lederna via www.skoterleder.org (sidan uppdateras och några sträckor saknas)

Deltagande föreningar är

Kardis snöskoterklubb                      swish: 123 330 1397       instagram och facebook

Korpilombolo skoterklubb               swish: 123 062 5384      instagram

Sattajärvi skoterklubb                       swish: 123 359 0908     instagram

Snow vikings Pajala skoterklubb    swish: 123 347 0200      facebook

Vassikavuoma skotersektionen       swish: 123 565 4124      facebook och instagram

Tärendö skoterklubb                         swish: 123 638 4093     facebook och instagram

Saittarova intresseförening              swish:  123 532 6590    facebook

Kangos skoterklubb                           swish: 123 280 4987    facebook och instagram

Läs vår annons i Tornedalsbladet.

skoterled vintertid

Levande landsbygd /

Med stöd av