Vid Årsmötet den 27/4 valdes en ny ordförande och styrelsen fick delvis en ny sammansättning! 

Vi välkomnar Anna-Lena Lehto och önskar lycka till med uppdraget!

Styrelsens sammansättning ledamöter 2022

Anna-Lena Lehto ordf

Marianne Lantto Wanhatalo vice ordf

Marina Fahleson

Carl-Johan Riblom

Johanna Funck

Tore Kreku

Bengt Niska

Jan Larsson

Valberedning: Ingegerd Mäki och Maria Törmä Lindmark

Skoter/led sektion: Lasse och Roger Wanhatalo Petter Björnström

 

2022 beräknar vi komma igång med sektioner inom landskapsvård, evenemang och friluftsleder, kontakta styrelsen om du har idéér och vill vara med och utveckla tillsammans.